Kenniscoördinator Intellectueel Eigendom

Solliciteer nu

Kenniscoördinator Intellectueel Eigendom

IE-recht - WO - € 2.800 tot € 3.600

English below

Voor jou is het duidelijk: het IE-recht, en dan met name het internationale merkenrecht, is het leukste rechtsgebied dat er is. Je haalt er voldoening uit om continu bezig te zijn met het vergaren en verspreiden van kennis om zo een belangrijke rol te spelen in de permanente inhoudelijke ontwikkeling van iedereen die bij Novagraaf werkt. Draai jij je hand niet om voor het geven of coördineren van een presentatie of cursus, het schrijven van een juridisch inhoudelijk advies voor een collega of het schrijven van een artikel? In de functie van Kenniscoördinator IE behoren al deze werkzaamheden tot jouw verantwoordelijkheid en dat in een zeer internationale setting.

In de rol als Kenniscoördinator IE ben je verantwoordelijk voor:

 • Het beheren van actuele juridische documentatie via onze Knowledge database en intranet-pagina;
 • signalering en vastlegging van belangrijke veranderingen in IE-wetgevingen wereldwijd en de interne verspreiding hiervan;
 • beantwoorden van juridisch inhoudelijke vragen van collega’s (95% gericht op merken- of modellenrecht);
 • regelmatig contact met verschillende ‘knowledge officers’ binnen de Novagraaf Group en met ons wereldwijde agentennetwerk;
 • coördineren van verschillende interne opleidingen en het geven van interne en externe juridische presentaties;
 • schrijven en/of redigeren van artikelen;
 • stagebegeleiding van de vaste stagiair(e) van de afdeling Knowledge Management.

Je komt te werken in een professionele, resultaat gedreven en betrokken organisatie in een klein, hecht team. Als kenniscoördinator IE val je in de organisatiestructuur onder HR en rapporteer je aan en spar je met de manager van onze Academy. Daarnaast werk je regelmatig samen met de afdeling Marketing & Communicatie. Het team is betrokken, open en outputgericht. Jouw passie voor IE en het ontwikkelen van mensen, presentatievaardigheden, scherpe pen en flexibiliteit voegen veel toe aan het team.

Wat breng je mee?

 • Een afgeronde wo opleiding rechten, bij voorkeur een afgeronde IE-master;
 • 2 tot 4 jaar relevante werkervaring binnen een vergelijkbare rol of zakelijke juridische dienstverlening op het gebied van IE;
 • vaardig met MS Office (Word, Excel en PowerPoint);
 • uitstekende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift. Kennis van de Nederlandse of Franse taal is een pre;
 • je bent zelfstandig, flexibel, consciëntieus en weet prioriteiten te stellen.

We bieden we jou:

 • Een brede rol met veel verantwoordelijkheid;
 • 32-urige werkweek (40 uur is bespreekbaar);
 • naast een bruto maandsalaris (€ 2.800 - € 3.600 o.b.v. een fulltime dienstverband) een 13e maand;
 • 30 vakantiedagen per jaar, interessant pensioen en een ov kaart;
 • thuiswerkvergoeding van € 2 per dag;
 • een kantoor in Amsterdam dat goed bereikbaar is met het openbaar vervoer;
 • actieve en gezellige personeelsvereniging.
Over Novagraaf

Novagraaf is een internationaal octrooi- en merkenbureau dat dagelijks adviseert over Intellectueel Eigendom. Dit is een verzamelterm voor verschillende rechten zoals merkrechten, modelrechten, auteursrechten, handelsnaamrechten, octrooirechten en meer. Het gaat over nieuwe ideeën of nieuwe (uit-)vindingen, over sterke merken, nieuwe merken of innovatieve producten. Of het nu gaat om merken, octrooien (patenten), domeinnamen of design; Novagraaf adviseert over de bescherming en het beheer van wereldwijde Intellectuele Eigendomsrechten.

Interesse?

Sluit jouw profiel aan op de vacatureomschrijving? Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie. Je ontvangt zo snel mogelijk een reactie.

English version

It is clear to you: IP law, and in particular international trademark law, is the most fun area of law there is. You get satisfaction from continuously gathering and disseminating knowledge so that you can play an important role in the permanent substantive development of everyone who works at Novagraaf. Do you not mind giving or coordinating a presentation or course, writing legal advice for a colleague or writing an article? In the role of IP Knowledge Coordinator, all these activities are your responsibility and you do this in a very international setting.

In the role of IP Knowledge Coordinator, you will be responsible for:

 • Managing up-to-date legal documentation via our Knowledge database and intranet page;
 • identifying and recording important changes in IP laws worldwide and disseminating them internally;
 • answering legal content questions from colleagues (95% focus on trademark or design law);
 • regular having contact with various 'knowledge officers' within the Novagraaf Group and with our worldwide agent network;
 • coordinating various internal training courses and giving internal and external legal presentations;
 • writing and/or editing of articles;
 • internship supervision of the intern in the Knowledge Management department.

You will be working in a professional, results-driven and committed organization in a small, close-knit team. As Knowledge Coordinator IP you will be part of our HR department in the organizational structure and you will report to and spar with the manager of our Academy. In addition, you will regularly work with the Marketing & Communications department. The team is committed, open and output oriented. Your passion for IP and developing people, presentation skills and flexibility add a lot to the team.

What do you bring?

 • A completed wo law degree, preferably an IP Master's degree;
 • 2 to 4 years relevant work experience within a similar role or corporate legal services in the field of IP;
 • proficient in MS Office (Word, Excel and PowerPoint);
 • excellent command of the English language, both verbally and in writing. Knowledge of the Dutch or French language is an advantage;
 • you are independent, flexible, conscientious and know how to set priorities.

We offer you:

 • A broad role with lots of responsibility;
 • 32-hour workweek (40 hours is negotiable);
 • in addition to a gross monthly salary (€ 2.800 - € 3.600 based on full-time employment) a 13th month;
 • 30 vacation days per year, good pension and a public transport card;
 • homework allowance of € 2 per day;
 • an office in Amsterdam that is easily accessible by public transport;
 • active and fun staff association.
About Novagraaf


Novagraaf is an international patent and trademark agency that advises on Intellectual Property on a daily basis. This is a collective term for various rights such as trademark rights, design rights, copyrights, trade name rights, patent rights and more. It is about new ideas or new (inventions), about strong brands, new trademarks or innovative products. Whether it is about trademarks, patents, domain names or design, Novagraaf advises on the protection and management of worldwide Intellectual Property Rights.

Interested?

Does your profile match the vacancy description? Then we would like to receive your application via recruitment@novagraaf.com. You will receive a response as soon as possible.

Eileen van der Horn

HR Adviseur

Wil je meer te weten komen over deze vacature, werken bij Novagraaf of heb je andere vragen? Neem gerust contact op met Eileen van der Horn (020 5641 526), we helpen je graag.